واژه جستجو (مثال GLX 405)
مشخصات ویژه


picture
۱ آبان
فورد
۱۳۵۶
۱۷,۵۰۰,۰۰۰
كرج
 
۱ آبان
-
۰
-
کنگان
 
۱ آبان
جیپ
۱۳۵۶
-
شیراز
picture
۱ آبان
بی.ام.و
۱۳۵۷
۱۲,۵۰۰,۰۰۰
تهران
picture
۳۰ مهر
دیگر مارکها
۱۳۵۶
۳۸,۰۰۰,۰۰۰
تهران
picture
۳۰ مهر
بی.ام.و
۱۳۵۶
۹,۰۰۰,۰۰۰
کرمانشاه
 
۳۰ مهر
دیگر مارکها
۰
-
تهران
 
۳۰ مهر
دیگر مارکها
۰
۳۹,۰۰۰,۰۰۰
شیراز
 
۲۹ مهر
پراید
۱۳۸۵
۱۲,۲۰۰,۰۰۰
تهران
 
۲۹ مهر
-
۰
-
آبادان
picture
۲۹ مهر
جیپ
۱۳۶۴
-
تهران
picture
۲۹ مهر
هوندا
۰
-
رامسر
picture
۲۹ مهر
تویوتا
۱۳۸۹
-
تهران
picture
۲۹ مهر
پیکان
۱۳۷۳
۶,۸۰۰,۰۰۰
پاكدشت
picture
۲۹ مهر
پژو
۱۳۸۰
۱۰,۷۰۰,۰۰۰
ورامین